Enquete

Enquete

Bij het geven van tandheelkundige zorg willen we zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen en verwachtingen. Daarom horen we via deze patiëntenenquête graag wat u vindt van onze zorgverlening. Door het invullen van deze korte vragenlijst helpt u ons team, onze service naar u te versterken.

U hoeft uw naam niet op te geven, het onderzoek is anoniem.

Tevredenheidsenquête

Onderstaand de tevredenheidsenquête, wij zijn benieuwd naar uw mening. We gebruiken de resultaten voor het verbeteren van onze zorgverlening en proberen op deze manier zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen en verwachtingen.

Normering: 1 staat voor ‘zeer slecht’ en 5 voor ‘zeer goed’

1. Bereikbaarheid

2. Praktijkkamers

3. Zorgverlener | Preventie-assistent & Mondhygiënist

4. Zorgverlener | Tandarts & Orthodontist

5. Tarieven & Betalingen

6. Algemene eindbeoordeling