Klachten

Deel uw klacht met ons

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of hebben behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. U kunt dan gezamenlijk tot een oplossing komen.

Informatiepunt en klachtenregeling
Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de NMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Klachtenformulier

Heeft een u klacht over onze praktijk, werkwijze of medewerkers? Laat het ons weten via dit formulier en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.